Mapowanie i optymalizacja procesu zarządzania projektami

published: 30.01.2023

Grupa pracowników StoGda skorzystała z usługi wsparcia doradczego związanego z optymalizacją procesu zarządzania projektem. Celem usługi doradczej, poprowadzonej przez firmę PM Experts Sp. z o.o., było wskazanie możliwości wykorzystania najlepszych praktyk zarządzania, wg standardów PMI®/PMBOK®.

Projekt doradczy został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.